Notícies

29-Març-2021
Informadors COVID
Aquests dies veureu a aquestes persones per Búger, són informadors COVID i la seva funció és informar sobre el compliment de totes les mesures relacionades amb la pandèmia.
09-Març-2021
Borsa de policia local
Actualitzat dia 17 05 2021 amb l'anunci contitució borsa de treball.
22-Febrer-2021
Programa SOIB Reactiva 2020
És un programa de 4 mesos de feina i a l'ajuntament de Búger s'ofereixen dues places de peó de manteniment.
17-Febrer-2021
Convocatòria de selecció d’un cap de brigada d’obres
Actualitzat dia 26 04 2021 amb l'aprovació borsa de cap de brigada mitjançant sistema de concurs de mèrits, per un contracte de relleu.
05-Febrer-2021
Ja podeu emprar l'aigua de l'aixeta per a consum directe
Hem aconseguit baixar la càrrega de nitrats i és apta per beure i cuinar.
01-Febrer-2021
Informació de la Policia Local
Durant el dia d'avui hem intervengut en una dotzena d'actuacions per incidències causades pel fort vent: caigudes de teules, branques, cablejat, despreniments de façana....