Pla Municipal de Conciliació i Corresponsabilitat

06-Febrer-2023

Des de l’Ajuntament de Búger s’està duent a terme el I Pla Municipal de Conciliació i Corresponsabilitat. Està dividit en fases i actualment s’està elaborant el diagnòstic municipal que consisteix en obtenir la major quantitat de dades del municipi i de les persones que l’habiten per a tenir una visió real i objectiva de com es conforma i de que hi succeeix.

El dia límit per a respondre el qüestionari és diumenge dia 19 de febrer del 2023.

Necessitem la vostra col·laboració: depenent de la vostra situació i característiques contesteu 1 o, màxim, 1 dels següents qüestionaris. Important no implica molt de temps:

- Famílies amb infants i adolescents de fins a 18 anys

- Famílies sense i amb fills/es majors de 18 anys, parelles i persones que viuen soles

- Joves del municipi (12 - 18 anys)

- Empreses, entitats, associacions que duguin a terme activitats que poden facilitar la conciliació familiar