Organització municipal

Batle: Pere Torrens Escalas
Correu electrònic: torrenspere@hotmail.com
Àrees: Governació, Serveis Generals, Personal, Hisenda i Cultura, Associacions i Educació

Primer tinent de batle: Rafel Capó Cerdà
Correu electrònic: rafelcotxe@gmail.com
Àrees: Sanitat, Comerç, Turisme i Patrimoni

Segon tinent de batle: Marc Bernal Cantallops
Àrees: Esports, Joventut i Medi Ambient

Regidora: Coloma Capó Saletas
Àrees: Serveis Socials i Igualtat

Regidor: Lluís Matías Cladera
Àrees: Obres Públiques i Urbanisme

 

Representants davant les institucions de les quals en forma part l'Ajuntament de Búger:

*Representant davant la FELIB: Pere Torrens Escalas

*Representant davant el Consell Escolar: Pere Torrens Escalas, suplent Rafel Capó Cerdà

*Representant davant la Mancomunitat del Raiguer Mallorca: Pere Torrens Escalas

*Representant municipal al Patronat de l’ACA: Pere Torrens Escalas

*Representant davant del Fons Mallorquí de Solidaritat: Pere Torrens Escalas

*Associació Mallorca Rural: Pere Torrens Escalas