SOIB Reactiva 2021

25-Gener-2022

El projecte SOIB Reactiva 2021 (BOIB núm. 82 del 22 de juny de 2021) que desenvoluparà aquesta entitat, ha estat promogut pel SOIB i cofinançat pel FSE i Conferència Sectorial.

L’objectiu del projecte és la contractació de tres persones:: L1 Peó brigada neteja, L2 Peó brigada neteja, L3 Peó brigada neteja, per un període de contractació de 6 mesos.