Convocatòria d’una plaça de policia local de l’Ajuntament de Búger mitjançant el procediment extraordinari del decret llei 1/2017, de 13 de gener