Convocatòria d’una plaça de policia local de l’Ajuntament de Búger mitjançant el procediment extraordinari del decret llei 1/2017, de 13 de gener

Actualitzat dia 12/02/2019 amb els decrets i l'acta de sessió.

Actualitzat dia 16/01/2019 amb l'acta del Tribunal Qualificador amb resultats definitius del procés selectiu.


Source URL: https://ajbuger.net/convocatoria-duna-placa-de-policia-local-de-lajuntament-de-buger-mitjancant-el-procediment