SOIB REACTIVA 2021

04-Novembre-2021

El projecte SOIB Reactiva 2021 que desenvoluparà aquesta entitat per la convocatòria SOIB Reactiva 2021 (BOIB núm. 82 del 22 de juny de 2021) ha estat promogut per el Servei d’ocupació de les Illes Balears.

I finançat amb ajuts provinents del Fons Social Europeu (pel que fa a la línia 1 amb el programa operatiu de garantia juvenil 2014-2020) i amb fons provinents de l’Estat a través de la conferencia Sectorial D’ocupació i Assumptes Laborals.

soib