Obres del solar del carrer Escola destinat a aparcament i a la instal·lació de la planta desnitrificadora

10-Gener-2023

Des de l'Ajuntament som conscients que qualsevol obra causa molèsties als veïns afectats, però és una obra necessària per solucionar dèficits històrics del poble com són la manca de llocs per aparcar i la contaminació de l'aigua per nitrats.

Vos demanam una mica de paciència i farem tot el possible perquè les feines es desenvolupin el més ràpidament possible.

Moltes gràcies a tots.