Nova recollida de voluminosos

25-Maig-2021

1. A partir de dia 1 de juny canvia l'empresa que farà aquest tipus de recollida. La modificació es farà efectiva a tots els municipis de la Mancomunitat des Raiguer i l'empresa que donarà el servei serà Deixalles.

2. A partir de dia 1 de juny, per rebre el servei, ja no vos haureu d'apuntar a l'ajuntament, sinó que ho haureu de fer a un telèfon gratuït i específic per a aquest servei: 900772211. Es podrà cridar a aquest número de dilluns a divendres de les 9 a les 18 hores.

3. La recollida es farà, com fins ara, cada quinze dies i, es podran treure fins a 3 objectes.

4. Hi ha una novetat important: també les persones que viuen en rústic podran fer ús d'aquest servei. Per tant, totes aquelles persones que viuen a les foranes de Búger hauran de cridar al mateix telèfon habilitat i, Deixalles, passarà per ca seva. 

5. Qualsevol incidència que hi hagi en la recollida ho podreu comunicar immediatament a l'ajuntament que passarà la incidència a l'empresa perquè la corregeixi.

6. Per a qualsevol dubte posau-vos en contacte amb l'ajuntament.