Informació de la Policia Local

01-Febrer-2021

Molta precaució amb les activitats a l'aire lliure.

Teniu en compte els consells d'autoprotecció següents:

- Tancau i assegurau portes, finestres i tendals.
- Abaixau completament les persianes i, si són de cordó, subjectau-les bé.
- Evitau deixar testos o altres objectes no estàtics a les façanes i terrasses
- Recolliu la roba dels estenedors
- Vigilau amb el mobiliari urbà, l’enllumenat, motos i cotxes aparcats, arbrat i tot allò que el vent pugui fer caure
- No pugeu a llocs alts i exposats al vent, com bastides o altres construccions.
- Evitau parcs, jardins i zones boscoses.
- Evitau les activitats a l'aire lliure.
- Si vos és imprescindible conduir, teniu molta precaució perquè vos podeu trobar obstacles a la calçada.