Autorització per a la crema de residus agrícoles per motius fitosanitaris

20-Octubre-2022

Davant del dubte que s'ha generat en relació a les cremes agrícoles, des de l'Ajuntament, vos volem fer una sèrie d'aclariments.

Si la crema es vol fer en sòl urbà la institució competent per autoritzar-ho és l'ajuntament corresponent. Haureu de venir al consistori i sol·licitar-ho per escrit.

Si la crema es vol realitzar en sòl rústic s'han de seguir dues vies: en primer lloc demanar un permís a la conselleria d'agricultura. Ho podeu fer al següent link: https://www.caib.es/.../persones/tramites/tramite/5294676.

Veureu que heu d'emplenar una fitxa i enviar-la a la Direcció General d'Agricultura, Ramaderia i Desenvolupament Rural. És convenient que llegiu amb detall les condicions per emplenar-la. Una vegada que tingueu aquesta autorització haureu de demanar a més un permís a la Conselleria de Medi Ambient a través del Servei d'agents de Medi Ambient (a l'ajuntament tenim el telèfon de l'agent de la zona). Aquest permís no és estrictament necessari en funció de l'època de l'any en què ens trobem i del terreny de la crema.

Si algú no té accés als mitjans telemàtics per emplenar la fitxa d'agricultura pot venir a l'ajuntament i se li lliurarà un exemplar i des del registre de l'ajuntament l'enviarem a la Conselleria. Vos adjuntam els documents necessaris per fer els tràmits i la informació disponible.