Equip de govern

Batle: Pere Torrens Escalas
Correu electrònic: torrenspere@hotmail.com

 • Policia
 • Seguretat ciutadana
 • Hisenda
 • Serveis generals
 • Personal

Primer tinent de batle: Rafel Capó Cerdà
Correu electrònic: rafelcotxe@gmail.com

 • Sanitat
 • Comerç
 • Turisme
 • Obres públiques
 • Patrimoni

Segon tinent de batle: Ángela Ruiz Izquiero

 • Serveis socials
 • Igualtat
 • Cultura
 • Associacions
 • Educació

Tercer tinent de batle: Marc Bernal Cantallops

 • Esports
 • Joventut
 • Medi ambient

Source URL: https://ajbuger.net/equip-de-govern